Sessie 3- Wat is ons volgende stap? Die waarderende ondersoek

 

In hierdie Video gesels ons oor die gebruik van die waarderernde ondersoek om die volgende stap vir jou gemeente te bepaal.

As jy hierdie lees as Gemeenteleier vra ons dat jy solank dink wie die leierspan in jou gemeente gaan wees wat die gemeente gaan begelei op hierdie pad. Nooi hulle om ook op die webblad te registreer. Julle kan ook solank die Waarderende ondersoek invul. Sinodale leiers word aangemoedig om gemeentes te nooi om deel te word van In Pas deur ook te registreer.