SINODALE GESPREK – 3 November 2020 (OPVOLG)

Tydens die 3de November het ons ‘n kort gesprek gehad oor vasgelooptheid in die sinodes. Ons het gesels oor die uitdagings wat gemeentes beleef en hoe ons dit kan oorkom deur In Pas met God te leef. Hier is die insetsel.

    Ons het ‘n reeks plakkate ontwikkel. Laai hull hier af.

    As jy hierdie lees as Gemeenteleier vra ons dat jy solank dink wie die leierspan in jou gemeente gaan wees wat die gemeente gaan begelei op hierdie pad. Nooi hulle om ook op die webblad te registreer.

    Julle kan ook solank die Waarderende ondersoek invul.

    Sinodale leiers word aangemoedig om gemeentes te nooi om deel te word van In Pas deur ook te registreer.