TWEEDE SINODALE GESPREK – 1 SEPTEMBER 2020

 

As leergemeenskap is dit vir ons belangrik om saam te reis op die avontuur van In Pas. In hierdie Video reflekteer die sinodale verteenwoordigers van missionaal kerkwees oor In Pas. Ons gesels oor die volgende:

  • Hoe vorder ons met die vestiging van leergemeenskappe?
  • Kan gemeentes julle as sinodale verteenwoordigers kontak?
  • Hoe stel ‘n gemeente ‘n begeleidingspan saam? (Praktyk 7 van die boek).

As jy hierdie lees as Gemeenteleier vra ons dat jy solank dink wie die leierspan in jou gemeente gaan wees wat die gemeente gaan begelei op hierdie pad. Nooi hulle om ook op die webblad te registreer. Hier is praktiese idees oor die samestelling van hierdie span. Jy kan ook in die handleiding op p.53 na Praktyk 7 kyk.

Julle kan ook solank die Waarderende ondersoek invul.

Sinodale leiers word aangemoedig om gemeentes te nooi om deel te word van In Pas deur ook te registreer.