SINODALE GESPREK – 4 AUGUSTUS 2020

 

In hierdie Video gesels die sinodale verteenwoordigers van missionaal kerkwees oor In Pas. Ons gesels oor die volgende:

  • Wat is julle indruk van IN PAS? Wat dink jy hou jy in jou hand?
  • Wat dink julle van die 3 voorstelle oor hoe om ‘n leergemeenskap in te rig wat in die boek uiteengesit is? Sal dit vir jou in julle sinode kan werk?
  • Hoe werk Kultuurverandering?
  • Die waarderende ondersoek help om te bepaal watter model  vir ‘n leergemeenskap sal toepaslik wees vir die gemeentes wat jy begelei.

As jy hierdie lees as Gemeenteleier vra ons dat jy solank dink wie die leierspan in jou gemeente gaan wees wat die gemeente gaan begelei op hierdie pad. Nooi hulle om ook op die webblad te registreer.

Julle kan ook solank die Waarderende ondersoek invul.

Sinodale leiers word aangemoedig om gemeentes te nooi om deel te word van In Pas deur ook te registreer.