Praktyk 4 – Ekstra materiaal vir die opleiding vir die leesverslag

Voordat ons as gemeente ʼn idee kan begin vorm van God se beloofde en voorkeurtoekoms vir ons en ons gemeenskap, is dit van die grootste belang dat ons allereers ʼn eerlike en duidelike prentjie sal kry van die eie en unieke kultuur wat oor tyd heen in ons gemeente gevorm is. Hoe sien ons onsself? Hoe dink ons oor God? Hoe hanteer ons konflik en verandering? Wat is vir ons belangrik? Watter houdinge, praktyke, gewoontes en patrone is oor tyd heen in die lewe van ons gemeente gevestig? Die ontwikkeling van ʼn verslag oor ons eie kultuur (leesverslag) is ʼn praktyk wat ons help om op hierdie en vele ander vrae, antwoorde te begin vind.

Dis belangrik om te onthou dat ʼn leesverslag nie met syfers en getalle werk nie, maar met mense se ervaringe en houdinge. Die leesverslag gee inligting in die vorm van sinne en vra vrae wat vir ons as leierspan kan help om die skuiwe vanaf ʼn kultuur van instandhouding na ʼn missionale gemeentekultuur te kan begelei.

Die ontwikkeling van ʼn leesverslag vereis ʼn hele span luisterleiers wat die houdinge en vaardighede het wat egte en eerlike luister moontlik maak. Ons is in staat om met ʼn verskeidenheid van groepe en mense te assosieer en gewillig om opreg na ander te luister ten spyte van hulle agendas.

Hier is ‘n dokument wat gebruik kan word om die luisterspan op te lei.