OOP GESPREK – 6 OKTOBER 2020

 

As leergemeenskap is dit vir ons belangrik om saam te reis op die avontuur van In Pas.

In hierdie Video reflekteer ons oor volgende stappe vir gemeentes. Ons gesels oor:

 

  • Frederick Marais gesels oor “Besluitneming en Geloofsonderskeiding in ‘n tyd van “not Knowing”. Sy aanbieding kan hier afgelaai word.
  • Hoe bring jy die basiese uitgangspunte van IN PAS in by beplanning vir 2021? Die groot siklus van die gemeente en die ritmes.
  • Wat beteken dit om ook prosesse te beplan,  nie net inhoude nie.
  • Hoe kom ons met mekaar ooreen oor ‘n proses vorentoe?

As jy hierdie lees as Gemeenteleier vra ons dat jy solank dink wie die leierspan in jou gemeente gaan wees wat die gemeente gaan begelei op hierdie pad. Nooi hulle om ook op die webblad te registreer. Hier is praktiese idees oor die samestelling van hierdie span. Jy kan ook in die handleiding op p.53 na Praktyk 7 kyk.

Julle kan ook solank die Waarderende ondersoek invul.