Sessie 1- Hoekom In Pas?

 

In hierdie Video gesels ons oor die volgende:

  • Wat maak die In Pas handleiding anders as boeke oor die missionale kerk?
  • Vir wie is dit bedoel?
  • Wat hoop ons om te bereik met die boek?

As jy hierdie lees as Gemeenteleier vra ons dat jy solank dink wie die leierspan in jou gemeente gaan wees wat die gemeente gaan begelei op hierdie pad. Nooi hulle om ook op die webblad te registreer.

Julle kan ook solank die Waarderende ondersoek invul.

Sinodale leiers word aangemoedig om gemeentes te nooi om deel te word van In Pas deur ook te registreer.