Ons is nou hier - 'n waarderende ondersoek

Die Waarderende ondersoek

 

Hierdie waarderende ondersoek is ontwikkel om die leierspanne van plaaslike gemeentes te help om te ontdek watter ritmes en gewoontes reeds in ons gemeente gevestig is met die oog daarop om die lewe en bediening van die hele gemeente met die beweginge van die lewende God IN PAS te bring. Dit help ons ook om te sien watter praktyke ingeoefen kan word om nuwe gewoontes en ritmes aan te leer. Dit is belangrik dat hierdie ondersoek nie net deur die dominee van die gemeente of die leraarspan ingevul word nie. Daarom nooi ons julle uit om ‘n span leiers te nooi om die ondersoek in te vul. Daar is twee mediums waarop die ondersoek ingevul kan word. 

Gemeentes met beperkte internet kan die vraelys hier aflaai en dit uitdruk sodat leiers die ondersoek kan invul.

Gemeentes wat wel goeie internet het, kan die ondersoek aanlyn invul, volg hierdie skakel.

Wanneer die waarderende ondersoek ingevul is, is die uitnodiging om in ‘n geloofsonderskeidende gesprek te bepaal watter praktyke volgende ingeoefen kan word. Hier is ‘n dokument wat julle kan aflaai om julle resultate te bereken.

Die totale van al die gewoontes kan op hierdie bladsy ingevul word om te sien watter ritmes aan gewerk kan word. 

Hier is ‘n paar gedagtes wat kan help met die waarderende ondersoek.

ʼn Eerlike ondersoek:

• Sal ons help om die gawes wat die Gees reeds aan ons gegee het, te ontdek en te vier.
• Dit sal ons ook in staat stel om saam te ontdek wat die eerste volgende tree of treë moet wees van hier af verder op God se reis met ons.

Evalueer so eerlik as moontlik tot watter mate elkeen van die volgende stellinge prakties van julle gemeente waar is. Maak julle keuse deur een van vier opsies uit te oefen:
• Dis prakties nooit van ons gemeente waar nie.
• Dit is prakties soms van ons waar.
• Dit is dikwels praktyk in ons gemeente.
• Dit is altyd van ons waar, dit wil sê: dit is ʼn gevestigde praktyk in ons gemeente.

Dit sal natuurlik baie waardevol wees indien die leierspan van die gemeente hierdie stellinge sáám deurwerk en bespreek. Laat elke lid van die span die stellinge eers afsonderlik deurwerk, en verkry daarna konsensus in die groep oor julle gesamentlike en eerlike antwoord op elkeen van die stellings.

Onthou: die oogmerk is dat ons die werklike bedieningspraktyk van ons gemeente sal ontdek. Die feit dat iets vir ons baie belangrik is, of dat ons gereeld daaroor praat of preek, of dat ons dit regtig baie graag wil doen, beteken glad nie dat dit al ʼn deurlopende gewoonte of praktyk in die lewe en bediening van ons gemeente geword het nie!

Hier is ook ‘n video oor die waarderende ondersoek wat kan help: