Sessie 2- Hoe kan gemeentes die boek gebruik?

 

In hierdie Video gesels ons oor die verskillende opsies om die handleiding te gebruik:

  • As gemeentes wat saam op ‘n gestruktureerde reis gaan.
  • As gemeentes wat saam op ‘n semi- gestruktureerde reis gaan.
  • As enkel gemeente.

As jy hierdie lees as Gemeenteleier vra ons dat jy solank dink wie die leierspan in jou gemeente gaan wees wat die gemeente gaan begelei op hierdie pad. Nooi hulle om ook op die webblad te registreer. Julle kan ook solank die Waarderende ondersoek invul. Sinodale leiers word aangemoedig om gemeentes te nooi om deel te word van In Pas deur ook te registreer.