Video 9 – 3 November gesprek vasgelooptheid

Video 9 – 3 November gesprek vasgelooptheid

SINODALE GESPREK – 3 November 2020 (OPVOLG) Tydens die 3de November het ons ‘n kort gesprek gehad oor vasgelooptheid in die sinodes. Ons het gesels oor die uitdagings wat gemeentes beleef en hoe ons dit kan oorkom deur In Pas met God te leef. Hier is die...
Video 9 – 3 November gesprek vasgelooptheid

Oop gesprek – 6 Oktober 2020

OOP GESPREK – 6 OKTOBER 2020   As leergemeenskap is dit vir ons belangrik om saam te reis op die avontuur van In Pas. In hierdie Video reflekteer ons oor volgende stappe vir gemeentes. Ons gesels oor:   Frederick Marais gesels oor “Besluitneming...
Video 9 – 3 November gesprek vasgelooptheid

Tweede sinodale gesprek

TWEEDE SINODALE GESPREK – 1 SEPTEMBER 2020   As leergemeenskap is dit vir ons belangrik om saam te reis op die avontuur van In Pas. In hierdie Video reflekteer die sinodale verteenwoordigers van missionaal kerkwees oor In Pas. Ons gesels oor die volgende:...
Video 9 – 3 November gesprek vasgelooptheid

Waarderende ondersoek

Sessie 3- Wat is ons volgende stap? Die waarderende ondersoek   In hierdie Video gesels ons oor die gebruik van die waarderernde ondersoek om die volgende stap vir jou gemeente te bepaal. As jy hierdie lees as Gemeenteleier vra ons dat jy solank dink wie die...
Video 9 – 3 November gesprek vasgelooptheid

Hoe kan gemeentes die boek gebruik?

Sessie 2- Hoe kan gemeentes die boek gebruik?   In hierdie Video gesels ons oor die verskillende opsies om die handleiding te gebruik: As gemeentes wat saam op ‘n gestruktureerde reis gaan. As gemeentes wat saam op ‘n semi- gestruktureerde reis gaan....
Video 9 – 3 November gesprek vasgelooptheid

Hoekom in Pas?

Sessie 1- Hoekom In Pas?   In hierdie Video gesels ons oor die volgende: Wat maak die In Pas handleiding anders as boeke oor die missionale kerk? Vir wie is dit bedoel? Wat hoop ons om te bereik met die boek? As jy hierdie lees as Gemeenteleier vra ons dat jy...