Sinodale gesprek

Sinodale gesprek

SINODALE GESPREK – 4 AUGUSTUS 2020   In hierdie Video gesels die sinodale verteenwoordigers van missionaal kerkwees oor In Pas. Ons gesels oor die volgende: Wat is julle indruk van IN PAS? Wat dink jy hou jy in jou hand? Wat dink julle van die 3 voorstelle...