Opsomming van die Ritmes, Gewoontes en Praktyke

 

RITME I – ONTDEK EN VIER

 

Gewoonte 1 – Sigbaar vier

Praktyk #1: Sigbare vieringe

Praktyk #2: Godstories

Praktyk #3: Daaglikse ondersoek

 

Gewoonte 2 – Ontdek God se reis met ons

Praktyk #4: Ontwikkel ʼn verslag oor die gemeente se kultuur (leesverslag)

Praktyk #5: Ons onderskei ons patrone van gestuur-wees

Praktyk #6: Ons doen ʼn storiemuur

 

Gewoonte 3 – Ontdek medereisgenote

Praktyk #7: Stel ʼn gemeentelike begeleidingspan saam

Praktyk #8: Vorm ʼn gemeente-netwerk (cluster)

 

RITME II – LUISTER EN ONDERSKEI

 

Gewoonte 4 – Word stil en ontvang God se teenwoordigheid

Praktyk #9: Stilword

Praktyk #10: Hou ʼn joernaal

 

Gewoonte 5 – Lees die Woord luisterend

Praktyk #11: Wandel in die Woord

Praktyk #12: Lectio Divina

 

Gewoonte 6 – Onderskei God se wil vir ons

Praktyk #13: Vra Godsvrae

Praktyk #14: Luister na die Gees

Praktyk #15: Vra Woordvrae

Praktyk #16: Voer ‘n “Egte Gesprek”

Praktyk #17: Die luistersiklus

 

RITME III – WAAG EN EKSPERIMENTEER

 

Gewoonte 7 – Betree die vreemde

Praktyk #18: Beplan die eerste treë

Praktyk #19: Wandel in die wêreld (Son)

Praktyk #20: Verwelkom die vreemdeling (gasvryheid)

Praktyk #21: Stap ʼn pelgrimstog

Praktyk #22: Die luisterplons

Praktyk #23: Gebruik erediensreekse

 

Gewoonte 8 – Bou vennootskappe

Praktyk #24: Vestig vennootskappe

Praktyk #25: Vorm bruggemeenskappe

 

Gewoonte 9 –  Eksperimenteer

Praktyk #26: ʼn Lae-risiko eksperiment

Praktyk #27: Die eksperimentele plons

 

RITME IV – VERHELDER EN FOKUS

 

Gewoonte 10 – Ons kyk in die spieël

Praktyk #28: Waar op aarde is ons?

Praktyk #29: Vestig luistergeleenthede

Praktyk #30: ‘n Groot vraag aan die gemeente: waarvoor roep God ons – hier en nou?

Praktyk #31: Die National Church Life Survey (NCLS)

 

Gewoonte 11 – Ons leer ons gemeenskap ken

Praktyk #32: Ons luister wat in die gemeenskap aangaan

Praktyk #33: Ons kyk met nuwe oë na die gemeenskap

Praktyk #34: Ons leer om na patrone te soek

 

Gewoonte 12 – Onderskei roeping en fokus

Praktyk #35: Vind die fokus van ons roeping

 

RITME V – IMPLEMENTEER EN INOEFEN

 

Gewoonte 13 – Leiers wat deur voorbeeld lei

Praktyk #36: Ontwikkel roepingsgesag

Praktyk #37: Aktiveer missionale intelligensie

Praktyk #38: Ontwikkel ʼn lewensritme (Regula)

 

Gewoonte 14 – Skep konkrete aksies

Praktyk #39: Gee die eerste treë

Praktyk #40: Belyn die gemeentelike aktiwiteite

Praktyk #41: Die leierspanverbintenis

Praktyk #42: Hanteer polariteit en konflik

 

Gewoonte 15 Begeleiding

Praktyk #43: Ontwikkel geloofsgewoontes

Praktyk #44: Ontwikkel vaardighede

Praktyk #45: Ontwikkel nuwe oefeninge