SINODALE GESPREK – 3 November 2020

 

In hierdie Video gesels die sinodale verteenwoordigers van missionaal kerkwees oor In Pas. In hierdie video leer ons uit die Oos-Kaap leiers se ervarings en gesels oor:

  • Watter frustrasies en uitdagings beleef julle?
  • Wat het julle gevind, werk?
  • Hoe dink julle oor 2021?

Ons gesels ook verder oor wat ons as ‘n leergemeenskap by mekaar kan leer:

  • Uit suksesse
  • Uit ons “excellent mistakes”
  • Oor hoe ons mekaar kan help
  • En watter beste praktyke na vore kom

 

Ons het ‘n reeks plakkate ontwikkel. Laai hull hier af.

As jy hierdie lees as Gemeenteleier vra ons dat jy solank dink wie die leierspan in jou gemeente gaan wees wat die gemeente gaan begelei op hierdie pad. Nooi hulle om ook op die webblad te registreer.

Julle kan ook solank die Waarderende ondersoek invul.

Sinodale leiers word aangemoedig om gemeentes te nooi om deel te word van In Pas deur ook te registreer.